Kviečiu skirti 1,2%, nuo savo sumokėto gyventojų pajamų

Dienoraštis

Lap27

Dienoraštis (Lapkričio 27d., Indija)

Lapkričio 27 diena
Pirmadienis
Vrindavanas, Indija
 
Sveiki mielieji,
Paskaitykime laišką, kuriame moteris skundžiasi, kad ją muša vyras ir pabandykime suprasti kodėl muša ir ką jai daryti?
Paskaitykime.
 
Vyras pradėjo mane mušti. Na kai tas mušimas, būna aš emocingai jį apšaukiu, o jis tada matyt negali atsikirsti ir per rankas duoda, arba kumščiu, o vakar gnybtelejo į veidą. Kai susipažinom jis buvo labai geras žmogus, manau kad pati jį išprovokavau mušimui - nuolat aš nepatenkinta, manau, kad jis yra labai silpnas ir negali atlaikyti, ir žodžiais atsikirsti, todėl trankosi, bet nejau negalima susivaldyti prieš moterį?
Koks tada turi būti silpnas? Jis toks, kad nesupranta, kad man reikia dėmesio, buityje nepadeda, nebent griežtai liepiu, bet tada per pykčius viskas. Atsiradus vaikui, pykstamės kas antrą dieną, o anksčiau sutardavome gražiai. Kodėl taip pasidarė, ką man daryti, negi leisti jam visada ilsėtis namie ir miegoti? Nuolat įlindęs į telefoną. Viena viską darau ir naktim vaikas neramiai miega. Jau 2 metai, o aš vargstu viena ir dieną, ir naktį. Jis to nesupranta, neužjaučia. Man tiesiog trūksta tos stiprybės. Iš kur pasisemti? Sakote vyras turi globoti moterį?
Bet to nejaučiu, šeimos irgi neturiu, nes esu iš vaikų namų, o taip trūksta tėvų ar kažkokio vyresnio žmogaus, kuris patartų, būtų šalia. Ar juo gali būti Dievas? Kaip susitvakyti su vyro kumščiavimuisi? Ir ką tai reiškia, kodėl jis taip pradėjo daryti? Kaip man elgtis? Ir dar, kaip suvaldyti emocijas? Kai jos užvaldo atrodo, kad tai ne aš, o kažkas įsikūnijęs į mane, nes labai stipriai mane jos užvaldo ir kaip suvaldyti? Atrodo, kad neimanoma.
 
Atsakymai:
1) Vyras pradėjo mane mušti. Na kai tas mušimas, būna aš emocingai jį apšaukiu, o jis tada matyt negali atsikirsti ir per rankas duoda, arba kumščiu, o vakar gnybtelejo į veidą. Kai susipažinom jis buvo labai geras žmogus, manau, kad pati jį išprovokavau mušimui - nuolat aš nepatenkinta, manau, kad jis yra labai silpnas ir negali atlaikyti, ir žodžiais atsikirsti, todėl trankosi, bet nejau negalima susivaldyti prieš moterį?
Atsakymas:
Tai, kad vyras mušasi žinoma yra blogai. Kas dar blogiau gali būti?
Tikriausiai Jūsų sužalojimas ir užmušimas.
Taigi santykiuose pasiekėte tokia stadija – riba, kai reikia sustoti, nes kaip rašiau viskas gręsia tik dar blogesnėmis pasekmėmis.
Kodėl taip vyksta Jūsų šeimoje?
 
Atsakymas:
Jūs pati atsakote į tą klausimą. Jūs pati išprovokuojate tas muštynes, nes kaip rašote nuolat esate nepatenkinta.
 
Matomai praeituose gyvenimuose Jūs irgi kažką taip skriaudėte.
 
Turite suvokti, kad šiais laikais moters žodžiai energetiškai prilygsta vyro veiksmams. Jeigu Jūs padarote jam kažkokią pastabą, arba pakritikuojate, arba prašote ne laiku ir ne vietoje, to ko jis negali padaryti ir tai jį sunervina. Jis lyg gauna irgi nuo Jūsų antausį ir kadangi jo žodžių energetika yra silpnesnė ir jis žodžiais nieko Jums negalėtų įrodyti ir Jūsų nutildyti, tai jis paleidžia į darbą savo kumščius. Kai Jūs gaunate “mušti” Jūs tada nutilstate ir nebereiškiate pretenzijų. Taip jis Jus tik tegali suvaldyti.
Tokią jis dabar atrado priemonę, kaip jam atrodo apsiginti ir Jus nutildyti.
Faktas, kad jo žemas sąmoningumas. Faktas, kad jis ne riteris. Faktas, kad jo gyvenime dabar krizė. Faktas, kad jis nebežino nei kaip toliau gyventi, nei kaip su Jumis bendrauti.
Rašote, kad jis prieš susipažinimą buvo geras žmogus. Jis ir dabar ten viduje yra geras, tačiau jis nežinojo, kaip ir Jūs, kad į gyvenimą ateis išbandymai ir reikės labai ir labai pasistengti, kad juos įveikti.
Jūs dabar abu užstrigote viskame.
 
2) Koks tada turi būti silpnas? Jis toks, kad nesupranta, kad man reikia dėmesio, buityje nepadeda, nebent griežtai liepiu, bet tada per pykčius viskas. Atsiradus vaikui, pykstamės kas antrą dieną, o anksčiau sutardavome gražiai. Kodėl taip pasidarė, ką man daryti, negi leisti jam visada ilsėtis namie ir miegoti? Nuolat įlindęs į telefoną. Viena viską darau ir naktim vaikas neramiai miega. Jau 2 metai, o aš vargstu viena ir dieną, ir naktį. Jis to nesupranta, neužjaučia. Man tiesiog trūksta tos stiprybės. Iš kur pasisemti?
 
Atsakymas:
Moters mušimas žinoma, kad yra vyro silpnumas, tačiau jis dabar yra jau toks koks yra.
Kai Jūs sakote, kad jis nesupranta, kad Jums reikia dėmesio Jūs teisi. Jis nesupranta. Jis taip išauklėtas, kaip ir Jūs kitaip išauklėta.
Jūs buvote taip išauklėta, kad nenumatėte savo ateities gyvenant su šiuo vyru.
Galima paklausti Jūsų, o kodėl tekėjote už tokio vyro?
Jūs pasakytumėte, kad buvo geras žmogus.
Tada kyla klausimas, o kas jį sugadino? Jis gi gyveno su Jumis, o ne su kita moterimi.
Tai reiškia, kad kai tekėjote Jūs dėl nežinojimo ir jis dėl nežinojimo, neišmanymo savo santuoką grindėte jusliniais pasitenkinimais. Nei vienas iš Jūsų nesiaukojate vienas dėl kito, tačiau kiekvienas tikėtės, kad partneris pasikeis.
Jūs sakote, kad pykstatės kas antra dieną. Nesipykite. Bet matot, Jūs ir jis neturi charakterio savybių – kantrybės ir nuolankumo.
Todėl Jūs galite žinoma per prievartą visko iš jo reikalauti, tačiau atgal irgi gausite prievartą.
Sunkumai į Jūs šeimą atėjo tada kai atsirado vaikas. Kai atsiranda vaikas, baigiasi visi pasitenkinimai, tada ateina išbandymų laikas, nes reikia tarnauti trečiai asmenybei, kuri yra visiškai bejėgė. Va vyras čia ir užstrigo. Tačiau užstrigote ir Jūs.
 
Ką daryti?
 
Atsakymas:
Kadangi Jūsų vyras nesąmoningas, tai keiskite savo sąmonę. Kai pakeisite savo sąmonę, tai keisis po truputį vyras.
Jūsų vyro mama daug ko neišmokė Jūsų vyro, todėl turėsite jo neįžeisdama, jį mokyti Jūs. Jūs turėsite išmokyti visko ko pagal Jus jis nemoka. Todėl Jūs turite du mažus vaikus.
Vienas mažas vaikas, o kitas didelis vaikas. Tas didelis vaikas yra dar mažesnis už mažą vaiką. Ir kol nerasite būdų išmokyti didelio vaiko, tai mažasis irgi vargs Jūsų šeimoje.
 
3) Iš kur pasisemti Jums stiprybės?
 
Atsakymas:
Iš DHARMOS. Tai reiškia iš savo pareigų atlikimo. Kai dorai atliksite nuo ryto iki vakaro savo pareigas ir nei žodžio neburbėsite, Jus DHARMA gins pati. Jums DHARMA duos tokią stiprybę, kad Jūs norėsite padėti visam pasauliui.
Dabar Jūs galvojate apie save, o vyras apie save. Dėl to Jūs abu silpni.
Galvokite kaip išgelbėti savo vyrą nuo tokio nesąminingo gyvenimo ir jis tai vieną dieną pajus.
 
4) Sakote vyras turi globoti moterį? Bet to nejaučiu, šeimos irgi neturiu, nes esu iš vaikų namų, o taip trūksta tėvų ar kažkokio vyresnio žmogaus, kuris patartų, būtų šalia. Ar juo gali būti Dievas?
 
Atsakymas:
 
Taip vyras turėtų globoti savo žmoną. Bet matote Jūs pati pasirinkote tokį vyrą, kuris dabar Jūsų negloboja.
Kiekvieno žmogaus kančių priežastis – jis pats.
K
odėl jis pats?
 
Atsakymas:
Viena liaudies patarlė sako: “Kad durnas”.
 
Kodėl “durnas”?
 
Atsakymas:
Todėl, kad žmogus šiame, praeitame, praėjusiose gyvenimuose ir ateityje neteisingai gyvena. Kitaip sakant nuodėmingai gyvena.
Žmonės gyvena su tikslu pasilinksminti ir kai neteisingai praleidžia vieną dieną, savaitę, mėnesį, metus jie iškrypsta iš teisingo gyvenimo kelio, pridaro įvairiausių veiksmų, tie veiksmai sugrįžta kaip atoveiksmis už padarytus darbus ir taip žmogus pasiklysta toje amžinybėje.
Kai pasiklysta, žmogus daro ką kiti daro arba kaip jis pats supranta ir galiausiai žmogus praranda savo intelektą, tai yra išmintį suvokti šio gyvenimo prasmę, Visatos dėsnius ir Dievo nurodymus.
To pasekoje jis galiausiai atsiduria toje situacijome kokioje esate Jūs ir Jūsų vyras. Atsiduria tokioje situacijoje, kokioje praktiškai randasi dabar visa Žemė.
 
Žinoma, kad Jums sunku, kai nebuvo tikrų tėvų ir kai dabar nėra artimų žmonių pas ką galėtumėte klausti patarimų.
Bet čia vėl praeitų gyvenimų išdava ir galimybė intensyviau viską keisti šiame gyvenime. Todėl yra savi minusai ir savi pliusai.
 
Klausiate ar Dievas gali Jums patarti?
 
Atsakymas:
Jis pataria Jums kiekvieną sekundę, tačiau Jūs jo negirdite.
 
Materialiame pasaulyje Dievą atstovauja dvasinis mokytojas, todėl priimkite į savo gyvenimą dvasinį mokytoją ir galėsite sužinoti ką Jums nori pasakyti Dievas.
 
5) Kaip susitvakyti su vyro kumščiavimuisi?
 
Atsakymas:
Neužsipulkite jo žodžiais ir tada jis tikrai Jūsų nekumščiuos. Išmokite prašyti.
Išmokite prašyti su meile. Kai neklauso melskitės už jį ir darykite pati. Vyras skirtas Jums tik šiam gyvenimui, bet Jūsų charakterį suformavo ne šis vyras ir išėjusi iš šio gyvenimo su savo neramiu charkateriu vėl blaškysitės po šį pasaulį. Gavote vyrą su kurio pagalba galite tapti šventa ir jis yra tik apvaizdos instrumentas Jums susiremontuoti save.
 
 
6) Ir ką tai reiškia, kodėl jis taip pradėjo daryti?
 
Atsakymas:
Jūs priėjote trečią šeimyninio gyvenimo stadiją, kai reikia atidirbinėti karmą, kai į paviršių pradeda lysti visi Jūsų ir vyro trūkumai.
 
Jeigu paklaustumėte vyro ar Jūs tokia pat, jis garantuotai atsakytų, kad buvote visai kitokia, geresnė.
 
Kadangi Jūsų vyras nesimeldžia, jis negali sudeginti pykčio, nusivylimo, baimių, keršto ir kitų emocijų liekanų. Viskas kaupiasi jo širdyje ir jis dabar dėl tų šiukšlių pertekliaus tokiu būdu į Jus reaguoja.
 
7) Kaip man elgtis?
 
Atsakymas:
 
- Mokytis tarnauti dieną ir naktį Dievui, vyrui, vaikui ir visam pasauliui.
- Džiaugtis, kad Jūsų kūdikis Jus pasišaukia naktį, reiškia Jūs kažkam labai reikalinga.
- Melstis kiekvieną dieną už vyrą.
- Gaminti su meile vyrui valgyti.
- Širdyje matyti savo vyro geras savybes.
- Niekada nesiginčyti su vyru.
- Tvarkytis su meile kasdien namus.
- Kasdien apkabinti vyrą ir pabūti prie jo prisiglaudusi.
- Dėkoti Dievui, kad davė tokį vyrą.
- Pasakyti kasdien vyrui, kad jį mylite.
- Prižiūrėti vyrą, kad jis visada būtų švarus kūnu ir kad apsirengtų švariais rūbais.
 
8) Ir dar, kaip suvaldyti emocijas? Kai jos užvaldo atrodo, kad tai ne aš, o kažkas įsikūnijęs į mane, nes labai stipriai mane jos užvaldo ir kaip suvaldyti? Atrodo, kad neimanoma.
 
Atsakymas:
Jūs teisi, kai Jūs pykstate Jūsų protą užima demonai. Per Jūsų pyktį, jie gauna energijos. Tai jų maistas. Kuo daugiau pykstatės, tuo jie „skaniau“ pavalgo. Jie taip atima Jūsų ir Jūsų vyro gyvybines energijas.
 
Suvaldyti galite tik pastoviai meldžiantis, bendraujant su labiau dvasiškai pažengusiais žmonėmis, skaitant dvasinę literatūrą.
Todėl ką bedarytumėte – melskitės. Kai esate su vaikučiu melskitės garsiai, kai kažkas šalia ir Jums nejauku, pašnibždomis.
Turite labai apsivalyti namus, turite labai prisižiūrėti pati švaros ir turite daug melstis ir tada demonai pasitrauks.
Skaitykite kasdien mano dienoraštį ir ten rasite įvariausių atsakymų į įvairius klausimus ir taip išmoksite teisingai gyventi.
Atvažiuokite į paskaitas, seminarus, stovyklas.
Kasdien mokantis, už metų gali visiškai pasikeisti visas Jūsų gyvenimas.
 
Aš linkiu Jums tik meilės. Linkiu, kad Jūs tikrai pamiltumėte savo vyrą.
 
Su meile
 
Jūsų tarnas
Anantara das
 
Atgal
 •  
 • Sausis 2023
 • Vasaris 2023
 • Kovas 2023
 • Balandis 2023
 • Gegužė 2023
 • Birželis 2023
 • Liepa 2023
 • Rugpjūtis 2023
 • Rugsėjis 2023
 • Spalis 2023
 • Lapkritis 2023
 • Gruodis 2023
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Paskaitos

Visos paskaitos